Guernica

Foto; Andy Eaton

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar