passing through


Murakami Saburo, "Passing Through", 1956

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar